GDPR - ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení


2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů


3. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

4. Doba uchovávání osobních údajů


5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

6. Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně máte právo:

7. Zabezpečení osobních údajů


8. Závěrečná ustanovení


Tato Pravidla vstupují v platnost 8.7.2023